FC Rosengård i samarbete med WorldPride

Jämlikhet och inkludering har alltid varit två ledord i FC Rosengårds arbete. 2021 kommer WorldPride till Malmö och Köpenhamn och att då utöka engagemanget i HBTQIA+-frågor är en självklarhet.

Pride handlar om att belysa HBTQIA+-frågor med kultur, utbildning och opinionsbildning. Pride är också en folkfest som för med sig mycket glädje och en känsla av samhörighet till staden. FC Rosengårds engagemang runt WorldPride sträcker sig över hela året och innefattar utbildningsinsatser, sportsliga event och medverkan i WorldPrides aktiviteter. Samarbetet med WorldPride inleddes redan under hösten 2020 och när 2021 är slut kommer samarbetet ha resulterat i bland annat utbildningar, en fotbollscup och en insamling till förmån för HBTQIA+-personer.

Idrotten som hållbarhetsverktyg

Välkommen till en inspirerande workshop runt hur idrotten kan skapa hållbara, inkluderande samhällen. Workshopen arrangeras i samarbete med Sustainability Sprint som är en workshopmetod designad för att accelerera hållbar affärsutveckling och innovation.  Facilitator är Sustainability Sprints Linda Fragner som arbetar som innovationsledare och affärsutvecklare och har över 15-års erfarenhet av innovationsledning och affärsutveckling.

FC Rosengårds vision är att skapa ett jämlikt Malmö som inkluderar alla områden och människor där alla kan tro på sina drömmar. Utbildning och diskussion är nödvändigt för att skapa långsiktiga och hållbara förändringar. Därför vill vi diskutera hur idrotten kan fungera som verktyg för att skapa dessa förändringar.

När: 18 augusti. 08:30 serveras enklare frukost. Workshopen startar 09:00 och varar till ca 10:30.
Var: Pride House, Malmö Live.

Exklusivt för våra samarbetspartners.
Vill du bli en del av FC Rosengårds nätverk? Kontakta [email protected]

PrideHouse
Malmö

⟸ ⟹

GRATISAKTIVITETER

Vad är en inkluderande arbetsmarknad?

Välkommen att lyssna till en spännande paneldiskussion med fokus på arbetsmarknadsfrågor kopplat till inkludering, kulturkompetens och de horisontella principerna som handlar om jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet. Panelen består av representanter från HBTQIA+-communityt, arbetsgivare, föreningslivet och Boost by FC Rosengård. En panel för ett gemensamt lärande med framtidsfokus.

Boost by FC Rosengård arbetar med att stötta unga vuxna som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi vill vara en verksamhet som inkluderar hela samhället och alla som har behov av stöd för att nå självförsörjning. Där är vi inte idag. Hur kan vi bli bättre? Hur kan vi öka tillgängligheten och nå ännu fler?

När: 19 aug. 08:30 serveras enklare frukost. Paneldiskussionen startar 09:00 och varar till ca 10:00.
Var: Pride House, Malmö Live

Anmäl dig gratis till [email protected] senast 11 augusti, begränsat antal platser.

Idrotten som ett verktyg för inkludering och jämlikhet – fokus på ledarskap

Välkommen till en workshop där vi fokuserar på kunskapsöverföring och ledarskap. Vi vill dels dela med oss av FC Rosengårds erfarenheter och kunskap inom inkludering och jämställdhet inom idrotten, dels ta del av deltagarnas upplevelser. Syftet med workshopen är att tillsammans hitta vägar framåt så att vi kan ta nästa steg för en ännu mer inkluderande idrott. Här blir ledarna och deras ledaskap en nyckelfråga.

Workshopens primära fokus kommer att ligga på ledarskap och användningen av idrott i allmänhet, och fotbollen i synnerhet, som ett verktyg för inkludering och jämlikhet.

Var: DGI – Byen, Copenhagen (Tietgensgade 65, 1704 Copenhagen)
När: 16 augusti, 11:00- 12:30.

Anmäl dig här!

Sports Leader
Conference
Köpenhamn

⟸ ⟹

AVGIFTSBELAGDA AKTIVITETER

Inkluderande idrott

Idrottens värld är en plats för gemenskap och glädje, men traditionerna och den strikta könsuppdelningen är problematiska. Under denna workshop diskuterar vi tillsammans idrottens fördelar och utmaningar när det kommer till just inkludering. Vilka fördomar finns? Hur pratar vi med våra barn och unga inom idrotten? Hur skiljer det sig i dam- kontra herrfotbollen?

FC Rosengård är en fotbollsförening som arbetar aktivt för att bli mer inkluderande i en av världens största sporter. Föreningen gör utbildningsinsatser internt för ungdomsledare och externt för samarbetsföreningar.

Var: DGI – Byen, Copenhagen (Tietgensgade 65, 1704 Copenhagen)
När: 16 augusti, 14.15-15.45.

Anmäl dig här!

PrideHouse Malmö

GRATISAKTIVITETER

Idrotten som hållbarhetsverktyg

Välkommen till en inspirerande workshop runt hur idrotten kan skapa hållbara, inkluderande samhällen. Workshopen arrangeras i samarbete med Sustainability Sprint som är en workshopmetod designad för att accelerera hållbar affärsutveckling och innovation.  Facilitator är Sustainability Sprints Linda Fragner som arbetar som innovationsledare och affärsutvecklare och har över 15-års erfarenhet av innovationsledning och affärsutveckling.

FC Rosengårds vision är att skapa ett jämlikt Malmö som inkluderar alla områden och människor där alla kan tro på sina drömmar. Utbildning och diskussion är nödvändigt för att skapa långsiktiga och hållbara förändringar. Därför vill vi diskutera hur idrotten kan fungera som verktyg för att skapa dessa förändringar.

När: 18 augusti. 08:30 serveras enklare frukost. Workshopen startar 09:00 och varar till ca 10:30.
Var: Pride House, Malmö Live.

Exklusivt för våra samarbetspartners.
Vill du bli en del av FC Rosengårds nätverk? Kontakta [email protected]

Vad är en inkluderande arbetsmarknad?

Välkommen att lyssna till en spännande paneldiskussion med fokus på arbetsmarknadsfrågor kopplat till inkludering, kulturkompetens och de horisontella principerna som handlar om jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet. Panelen består av representanter från HBTQIA+-communityt, arbetsgivare, föreningslivet och Boost by FC Rosengård. En panel för ett gemensamt lärande med framtidsfokus.

Boost by FC Rosengård arbetar med att stötta unga vuxna som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi vill vara en verksamhet som inkluderar hela samhället och alla som har behov av stöd för att nå självförsörjning. Där är vi inte idag. Hur kan vi bli bättre? Hur kan vi öka tillgängligheten och nå ännu fler?

När: 19 aug. 08:30 serveras enklare frukost. Paneldiskussionen startar 09:00 och varar till ca 10:00.
Var: Pride House, Malmö Live

Anmäl dig gratis till [email protected] senast 11 augusti, begränsat antal platser.

Sports Leader Conference
Köpenhamn

AVGIFTSBELAGDA AKTIVITETER

Idrotten som ett verktyg för inkludering och jämlikhet – fokus på ledarskap

Välkommen till en workshop där vi fokuserar på kunskapsöverföring och ledarskap. Vi vill dels dela med oss av FC Rosengårds erfarenheter och kunskap inom inkludering och jämställdhet inom idrotten, dels ta del av deltagarnas upplevelser. Syftet med workshopen är att tillsammans hitta vägar framåt så att vi kan ta nästa steg för en ännu mer inkluderande idrott. Här blir ledarna och deras ledaskap en nyckelfråga.

Workshopens primära fokus kommer att ligga på ledarskap och användningen av idrott i allmänhet, och fotbollen i synnerhet, som ett verktyg för inkludering och jämlikhet.

Var: DGI – Byen, Copenhagen (Tietgensgade 65, 1704 Copenhagen)
När: 16 augusti, 11:00- 12:30.

Anmäl dig här!

Inkluderande idrott

Idrottens värld är en plats för gemenskap och glädje, men traditionerna och den strikta könsuppdelningen är problematiska. Under denna workshop diskuterar vi tillsammans idrottens fördelar och utmaningar när det kommer till just inkludering. Vilka fördomar finns? Hur pratar vi med våra barn och unga inom idrotten? Hur skiljer det sig i dam- kontra herrfotbollen?

FC Rosengård är en fotbollsförening som arbetar aktivt för att bli mer inkluderande i en av världens största sporter. Föreningen gör utbildningsinsatser internt för ungdomsledare och externt för samarbetsföreningar.

Var: DGI – Byen, Copenhagen (Tietgensgade 65, 1704 Copenhagen)
När: 16 augusti, 14.15-15.45.

Anmäl dig här!

WorldPride Matchställ

För att tydligt visa att FC Rosengård står för inkludering och allas lika värde har Pride-flaggan blivit en viktig symbol. Den har under många år varit given på bland annat kaptensbindel och hörnflaggor. Under WorldPride 2021 kommer Dam A dessutom att spela i ett exklusivt matchställ med Pride-tema. Tröjorna kommer sedan att auktioneras ut och intäkterna skänks till förmån för HBTQIA+-personer.

Vårt arbete

FC Rosengård jobbar aktivt för en inkluderande idrott – att skapa en öppenhet och förståelse för HBTQIA+-personer – både i den egna föreningen och idrotten i stort. Under 2021 kommer utbildningsinsatser att göras internt och externt via projektet Hattrick by FC Rosengård där vi har workshops kring inkluderande idrott med 17 fotbollsföreningar i hela Skåne. Ambassadör för Hattrick by FCR är Lotta Schelin.

Vårt ansvar

Som en stor sportslig aktör känner föreningen ett ansvar att stå upp för att HBTQIA+-rättigheter är mänskliga rättigheter och att idrotten ska vara en plats för alla. Utbildning och diskussion är nödvändigt för att skapa förändring, förståelse och trygghet. Därför kommer FC Rosengård medverka i workshops och paneldiskussioner under WorldPride – i både Malmö och Köpenhamn.

Att stå upp för alla människors lika värde är en självklarhet för oss. Det har vi gjort varje dag i många år och 2021 gör vi det i ännu större utsträckning tillsammans med WorldPride. När vi drar på oss FC Rosengårdströjan så gör vi det med stolthet över vad klubben står för
Therese Sjögran, Sportchef FC Rosengård

Vi är så glada över att få samarbeta med FC Rosengård och att klubben kommer att vara en del av WorldPride 2021. En av de viktigaste sakerna för oss är att skapa en långsiktighet och hållbarhet och samarbetet med FC Rosengård säkerställer just den långsiktighet vi är ute efter. Klubbens fantastiska sociala engagemang och arbete gör att frågorna lever kvar och att kunskap sprids.
Anna Tenfält, Projektledare WorldPride 2021

FC Rosengårds Pride-aktiviteter 2021

Utbildning – Inkluderande Idrott

Internt i föreningen och externt mot andra fotbollsföreningar i Skåne. Ett samarbete med WorldPride, Swedbank, Sparbanken Skåne, Sparbanksstiftelsen Skåne, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta samt Sparbanksstiftelsen Finn.

Pride Cup

En fotbollscup på Malmö IP i samarbete med Sparbanksstiftelsen Skåne, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta samt Sparbanksstiftelsen Finn, och arrangeras i samarbete med Swedbank, Sparbanken Skåne och MKB Fastighets AB. Ambassadör: Lotta Schelin.

Paneldiskussioner & Workshops

I samband med Sports Leader Conference i Köpenhamn och WorldPride i Malmö kommer FC Rosengård dels arrangera workshops inom områdena inkluderande idrott och kvinnligt ledarskap, dels medverka i paneldiskussioner.

FC Rosengård – KIF Örebro

Under hemmamatchen mot KIF Örebro kommer FC Rosengård spela i matchställ med Pride-tema. Tröjorna kommer sedan auktioneras ut till förmån för
HBTQIA+-personer.

WorldPride-paraden

FC Rosengård deltar i WorldPride-paraden i Malmö tillsammans med våra 17 samarbetsföreningar i projektet Hattrick by FCR.

FC Rosengårds WorldPride-aktiviteter presenteras i samarbete med: