Procivitas

ProCivitas Idrottsprogram

I augusti 2004 startade ProCivitas Privata Gymnasium i Malmö i samarbete med LdB FC Malmö, ett fotbollsgymnasium. Detta gymnasium som har riksintag erbjuder eleverna 5 timmar schemalagd fotbollsträning per vecka.
STUDIERNA
Fotbollsgymnasiet är en del av ProCivitas Idrottsprogram. Utbildningen är speciellt framtagen för Dig som helhjärtat vill satsa på Din idrott och som samtidigt vill erhålla behörighet att söka vidare till universitet eller högskola.
Hela programmets upplägg syftar till att ge Dig en gedigen praktisk och teoretisk utbildning inom Din idrottsgren såväl som kunskaper om idrottande i allmänhet. Utbildningens uppbyggnad ger Dig möjlighet att utöva Din specialidrott under optimala förhållanden. Träningen är
därför förlagd till tidiga förmiddagar. Detta för att ge Dig bästa möjliga återhämtning inför eventuella kvällspass.
ProCivitas idrottselever har de bästa förutsättningar med erfarna och välutbildade tränare från några av Sveriges ledande klubbar. För våra fotbollselever erbjuder vi både utomhus- och inomhusträning med tillgång till gräs-, grus och konstgräsplaner på Malmö Stadion och
dessutom frukost efter förmiddagspassen.
ProCivitas mål är att utveckla goda idrottsmän/idrottskvinnor samt att göra dessa till goda förebilder för yngre utövare inom idrotten. Vidare läggs särskild vikt vid ledarskap, träningslära samt kost och hälsa, som samtliga är kurser inom programmets ramar. Av de totalt
erbjudna 2500 poängen utgör hela 40 procent idrottsrelaterade kurser, vilket enligt Skolverket är helt unikt i Sverige.
ProCivitas erbjuder en helhetslösning för Dig som vill kunna utvecklas optimalt inom Din idrott. Då en helhjärtad satsning på att lyckas inom idrott ofta innebär resor till träningsläger och matcher så har vi på ProCivitas utarbetat ett arbetssätt som innebär att Du som elev inte
ska behöva missa alltför mycket av skolarbetet. Bl.a. har skolan ett mycket väl fungerande intranät på vilket läxor och uppgifter finns upplagda.

 
FÖR SKOLFRÅGOR KONTAKTA:

Jimmy Rosengren

Rektor, ProCivitas Privata Gymnasium.
Telefon: 040-303900, 073-0318186
Adress: ProCivitas i Malmö

Citadellsvägen 9 211 18 Malmö

E-mail: [email protected]

Hemsida: www.procivitas.se