För sökande till Malmö Idrottsgrundskola 2019/2020

Provspelstillfället har blivit flyttat till fredagen den 8 mars kl. 15:00-17:00 i Kombihallen.
Nya instruktörer är David Sjöström, Jenny Sjöstrand och Frida Svensson.
Ovanstående ansvarar för träningsupplägg, utvärderingar samt uttagningar för flickorna på Malmö Idrottsgrundskola.
Vid eventuella frågor, kontakta Frida eller David.