Svenska Postkodstiftelsen stöder FC Rosengårds program för kvinnligt ledarskap

Samhällsprojektet Football for Life i Sydafrika är på väg mot en ny milstolpe i och med startskottet för Female Coach Development Program. Målet är att under två år utbilda totalt 60 kvinnliga ledare i Sydafrika och skapa en modell som kan appliceras även på hemmaplan, i Sverige. Stödet från Svenska Postkodstiftelsen gäller över två år med start i december 2017.
Med fotbollen som verktyg för att stärka tjejer
FC Rosengård bedriver både breddfotboll för över 600 spelare i alla åldrar och elitfotboll för såväl killar som tjejer. Föreningen brinner för socialt engagemang och frågor inom jämställdhet och integration. Idag står föreningen på två lika stora, starka ben – ett sportsligt och ett socialt. Football for Life drivs sedan 2008 av FC Rosengård och arbetar med fotbollen som verktyg för att stärka unga sydafrikanska tjejers självkänsla, självförtroende och ställning i samhället.
– FC Rosengård har under lång tid drivit sina verksamheter med ett stort socialt engagemang. Genom flera olika projekt i Sverige och inte minst genom Football for Life i Sydafrika kan vi hjälpa till att skapa ett jämlikare samhälle. Att ge unga människor lika möjligheter att förverkliga sina drömmar är mycket viktigt för oss, och därför känns det extra roligt att allt fler väljer att stötta och vidareutveckla vår verksamhet, säger FC Rosengårds ordförande Håkan Wifvesson.
Satsning på ledarutveckling för kvinnor
Dam- och tjejfotbollen har vuxit avsevärt i Umkhanyakude under de snart 10 år Football for Life bedrivit sin verksamhet i detta mycket lantliga distrikt som i norr gränsar mot Mocambique och Swaziland. Behovet av kvinnliga tränare är överhängande, både för att skapa en varaktighet och hållbarhet runt tjejfotbollen, men också för att säkerställa tryggheten för alla aktiva utövare. Detta behov kan nu Football for Life möta genom utbyggnaden av Female Coach Development Program som finansieras med stöd från Svenska Postkodstiftelsen.
– För många tjejer i socioekonomiskt utsatta områden, i både Sydafrika och Sverige, är utövandet av sporter långt ifrån en självklarhet. Kvinnliga fotbollstränare blir i detta sammanhang mycket viktiga dels för att skapa en kontinuerlig verksamhet och för att säkra en trygg miljö men också för att de blir förebilder. Vi är därför stolta över att stötta FC  Rosengårds projekt, som möjliggör fotboll för fler tjejer, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.
– Att som kvinna ta steget in i en ledarroll inom fotbollen är utmaning i sig, när dessutom kunskapsbasen är väldigt begränsad blir steget allt för stort, oavsett intresse och fallenhet. Under det gångna året har vi kört ett pilotprojekt, tack vare stöd från Zelmerlöw & Björkman Foundation, där vi sett en väldigt positiv utveckling vad gäller betydelsen av ökad kunskap för bättre självförtroende och ett utökat nätverk av kvinnliga ledare som kan ge stöd och råd i vardagen. Med stödet från Svenska Postkodstiftelsen kommer vi nu kunna ta verksamheten till en ny nivå, säger Anna Nyman, verksamhetsansvarig för Football for Life och bosatt i sydafrikanska Hluhluwe sedan 2008.
Behov av kvinnliga ledare också i Sverige
Även i Sverige ser FC Rosengård att det finns det väldigt stort behov av kvinnliga ledare och tränare. Football for Life kommer därför nu även att använda våra erfarenheter och arbeta på liknande sätt hemma i Sverige med start i Rosengård. Faller projektet väl ut, kan det även implementeras i andra stadsdelar i Malmö och i övriga Sverige.
– Vi har bedrivit Football for Life i snart 10 år i Sydafrika och ser idag många likheter gällande vad som förväntas av unga tjejer i Sydafrika och i flera socioekonomiskt utsatta stadsdelar i Sverige. Därför känns det extra roligt att vi nu kan samla ihop alla våra erfarenheter och ta tillvara på dem genom att starta upp en svensk version av Football for Life och Female Coach Development Program i Sverige, med start i Rosengård, tillsammans med föreningen Tjejer i förening, säger Jenny Damgaard, projektledare Football for Life.
”Känns väldigt givande för oss”
Sedan 2010 har bygg-, bostads- och anläggningsföretaget Veidekke varit huvudsamarbets-partner till Football for Life. 2015 invigdes ett helt unikt damfotbollscenter där det idag arrangeras bl.a. träningsläger och turneringar. Här kommer nu även Female Coach Development Program att bedrivas ifrån. Centret har finansierats av Veidekke.
– Veidekkes värdegrund baseras på respekt för människan, entusiasm och modet att vara gränssprängande. Detta är tre fundamentala delar som vi även ser i vårt samarbete med Football for Life och som är grunden till varför vi valt att arbeta tillsammans. Med relativt små medel, men med mycket stort engagemang och med rätt förutsättningar, lyckas man stödja och stärka unga kvinnor till ett bättre liv med hjälp av fotbollen. Vidareutvecklingen av verksamheten med ännu större fokus på ledarskapsutbildningar för kvinnor, för att skapa en hållbarhet runt verksamheten, och även att ta med erfarenheterna hem till Sverige känns väldigt givande för oss, säger Jimmy Bengtsson, VD Veidekke Sverige.
Stödet från Svenska Postkodstiftelsen för skapandet av Female Coach Development i så väl Sydafrika som i Sverige sträcker sig över två år, med start 15:e december 2017 och är på 2,5 miljoner kronor.
För mer information, vänligen kontakta:
Jenny Damgaard
Projektledare Football for Life
0709-760062
[email protected]