Taggarkiv: Support by FCR

Support by FCR

Den 1 november tas de första deltagarna emot i den nya stora satsningen Support by FCR. Målgruppen är arbetslösa unga vuxna mellan 15-24 år i Malmö som behöver fördjupat stöd för att komma in i utbildning eller arbete. När projektet är avslutat ska totalt 460 unga ha fått stöd.
 
– Vi började vår analys- och planeringsfas i augusti och nu är vi snart redo att ta emot deltagarna, säger en av projektledarna Teuta Cuni och berättar att de man särskilt vänder sig till är utrikes födda och unga utan fullföljd gymnasieutbildning.
 
– I Boost by FC Rosengård, verksamheten som driver Support by FCR, har vi utvecklat metoder och samlat på oss en erfarenhet som gör att vi känner oss trygga i vetskapen om att kunna nå höga målsättningar och driva omfattande projekt.
I presentationen av projektet anges att minst 255 av de 460 deltagarna förväntas bli självförsörjande efter sitt deltagande, vilket avser att man studerar på heltid eller har en anställning på mer än deltid.
 
– Många kommer till oss med en bild av att de absolut inte vill studera utan är skoltrötta. Men vi har god erfarenhet av att kontakten med våra handledare, studie- och yrkesvägledare och lärare leder till att ungdomarna efter ett tag gör just det de först inte ville och istället läser vidare. Det räknar vi också som ett lyckat resultat, säger Teuta Cuni.
 
Support by FC Rosengård ska pågå i tre år och har fått ett omfattande stöd av Malmö stad och ESF (Europeiska Socialfonden). Arbetsförmedlingen är ytterligare en viktig samarbetspartner, tillsammans med många av Malmös arbetsgivare som anställer ungdomarna när de blivit jobbredo.
 
– Platserna är absolut inga problem att fylla, tvärtom. Efterfrågan är stor och vi är väldigt glada över vårt goda samarbete med Malmö stad och Arbetsförmedlingen som sedan länge insett behovet av våra insatser och därför slussar deltagare vidare till oss, säger Teuta Cuni.
Viktigt att betona är också att insatserna i Support by FC Rosengård inte slutar när deltagarna påbörjat arbete eller utbildning. Man följer upp och ger fortsatt stöd ytterligare en tid eftersom undersökningar har visat att unga som börjar arbeta har det extra svårt under den första tiden på arbetsplatsen. Genom att kartlägga deltagarnas sysselsättning minst sex månader efter deras avslut i projektet kommer man att få ett mått på hur hållbara resultaten är.
 
Text: Ole Törner, Skånesport