Uppstart: Football for Life Sverige

Syftet har varit att med fotbollen som verktyg stärka och skapa bättre förutsättningar för unga tjejer. Nu appliceras arbetsmetoden i Malmö.
Football for Life by FC Rosengård må ha gått något under radarn i Sverige. Men det är en stor del av FC Rosengårds DNA som med stöd av samarbetspartners förändrat, och förändrar, livet till det bättre för tusentals sydafrikanska tjejer. När verksamheten startade 2008 fanns Football for Life vid 40-talet skolor, idag har Football for Life tillgång till alla 550 skolor i distriktet uMkhanyakude i nordöstra Sydafrika. Detta tack vare ett nära samarbete med lokala strukturer så som Sydafrikas motsvarighet till utbildnings- och fritidsförvaltningen samt South African Football Association (SAFA).
Arbetsmetodiken har under åren resulterat i en stor kunskapsbank. Något som nu ska användas på hemmaplan tack vare stöd från Malmö stad.
Jenny Sjöstrand, projektansvarig för Football for Life Sverige:
– Vi har extremt mycket kunskap och känner att vi står inför liknande utmaningar i Malmö och även i övriga Sverige. Kunskapen är tänkt att användas både lokalt och nationellt. Målet är att få fler unga tjejer att aktivera sig inom idrott genom att utbilda fler ledare, men också att genom föreningslivet skapa bättre förutsättningar i stort. Såsom utbildning, praktisk erfarenhet och kontaktnät.
Under hösten sjösätts därför en ny utbildning där 30 unga kvinnor kommer att samlas under sex olika utbildningstillfällen. Samtliga är i början av sin ledarkarriär, där några har viss erfarenhet sedan tidigare medan andra är helt nya.
– Utbildningen är tänkt att skapa en bred grund att stå på för att sedan kunna bygga vidare till andra roller inom föreningslivet och inom ledarskapsområdet. En plattform med kunskap inom grundläggande saker som ledarskap, demokrati, pedagogik, konflikthantering och jämställdhet.

Det kommer således att handla om så mycket mer än bara fotboll. Idrotten är vägen in till ett bättre liv för många, men vad som sedan finns på andra sidan kommer att skilja sig från person till person.
– Projektet är tänkt att bekräfta idrotten och livet i stort. Man ska kunna lära av varandra i samhället, nya som erfarna ledare, föreningsliv som näringsliv. Och det är inte bara teori naturligtvis. Vi kommer att inkludera workshops, så det även blir praktiska moment. Därefter erbjuder vi även praktiktillfällen inom föreningslivet där deltagarna kan vara med på träningar och annat – vi tror på learning by doing.
De 30 kvinnorna som kommer att delta på höstens första utbildningstillfälle är främst i åldrarna 15-25 år med olika bakgrund vad gäller föreningsliv, idrott och ledarskap.
– Vi har ställt frågan brett genom våra egna kanaler och nätverk, samt via våra samarbetspartners såsom Tillsammans i förening. Både digitalt och via flyers.
Vad vill du se för resultat?
– Att deltagarna känner ett fortsatt driv att utvecklas. Inför 2021 vill vi bygga på detta för att hitta mer konkreta roller till dem beroende på vad de fann mest intressant.
Konceptet fungerar bevisligen i Sydafrika. Och eftersom behovet finns i Sverige är det alltså en naturlig sak att sjösätta arbetsmetoden även här. Inledningsvis i Malmö, med start i Rosengård.
– Vi har fått in deltagare som vill bli ledare, men som inte varit i föreningslivet tidigare, eller slutat engagera sig i tidig ålder, och därmed inte har några kontakter i föreningslivet idag. Genom att tänka om, tänka brett och sänka trösklar, både för potentiella ledare och barn och unga i föreningslivet kanske vi kan hitta nya framgångsrika vägar framåt.
Läs mer om Football for Life här:
https://www.fcrosengard.se/football-life/#footballforlife
 
Text: Christoffer Ekmark, Skånesport
Foto i text: Urszula Striner