Utökat stöd för Boost by FCR

Boost by FC Rosengård fortsätter samarbetet med Arbetsförmedlingen i Malmö och får utökat stöd för kommande år. I det gemensamma programmet ligger fokus på att erbjuda en kombination av motivationshöjande, hälsostärkande och vägledande insatser för unga vuxna med upplevd psykisk ohälsa.

– Vi på Boost by FCR har en fin historik där vi hjälpt över 3000 Malmöbor ut i självförsörjning genom personligt bemötande och individanpassade insatser. Vi är stolta över att Arbetsförmedlingen ser fördelarna att samarbeta med oss som idéburen aktör och deras utökade stöd ger oss möjlighet att hjälpa ännu fler ungdomar i Malmö, säger Ann Sigvant som är verksamhetsansvarig på Boost by FCR.

Insatsen ska skapa bättre förutsättningar för unga vuxna mellan 18-29 år att göra stegförflyttningar och att de lättare ska kunna ta del av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program.

De senaste inläggen: