VA Syd blir officiell hållbarhetspartner till FC Rosengård

VA SYD har tillsammans med fotbollsföreningen och samhällsaktören FC Rosengård tecknat ett treårigt samarbetsavtal som ska göra att allt fler blir hållbara (åter)vinnare.

– Samarbetet med VA SYD bygger på ett gemensamt hållbarhetstänk där vi vill göra hela FC Rosengård till (åter)vinnare. Det kommer ge oss möjlighet att skapa och visa upp miljösmarta lösningar i samhället – i våra fotbollsmiljöer på Malmö IP och på Rosengårds IP, samt hos våra samarbetsföreningar, säger Jenny Damgaard, klubbchef FC Rosengård.

Tillsammans ska FC Rosengård och VA SYD ta fram aktivitetsplaner där hållbar vattenanvändning och arbete med att förebygga avfall ligger i fokus. Vattenstationer kommer inrättas för att ge tillgång till friskt och gott kranvatten. Insamlingsstationer för urvuxna fotbollsskor och övrigt fotbollsmaterial skapar ett cirkulärt tankesätt och ger fler barn och ungdomar möjlighet att spela fotboll.

– Vi tror starkt på FC Rosengårds samhällsviktiga engagemang och drivkraft och vi vill gärna lära oss och vara en del av detta sammanhang samtidigt har vi mycket kunskap att erbjuda inom vatten, miljö och cirkulär ekonomi. Vår förhoppning är även att testa och utveckla hållbara lösningar som vi kan dela med oss av till andra föreningar och arenor, säger Magdalena Beck, förbundsordförande VA SYD.

– FN:s globala hållbarhetsmål är något vi jobbar med dagligen och är en viktig del i FC Rosengårds DNA. Genom samarbetet med VA SYD får vi en hållbarhetspartner med fokus på miljö och vatten som kan hjälpa oss att bli ännu bättre på hållbarhetsmål 6 och 12, tillägger Jenny Damgaard.

(På bild från vänster; Joel Olthed, förbundsdirektör VA SYD, Jenny Damgaard, klubbchef FC Rosengård, Magdalena Beck, förbundsordförande VA SYD, Dag Oredsson, kommunikationschef VA SYD.)


Kontakta gärna oss på FC Rosengård om du vill veta mer om vårt hållbarhetsarbete!
[email protected]

De senaste inläggen: