Veidekke bygger fotbollscenter för tjejer i Sydafrika

Veidekke har sedan 2010 haft ett stort engagemang i det unika CSR-programmet Football for Life som utvecklats av FC Rosengård (fd LdB FC Malmö), World Village of Women Sports och Star for Life i Sydafrika. Genom byggnationen av ett damfotbollscenter i Masibonisane High School intensifierar Veidekke sitt engagemang och bidrar med såväl donation som kunskapsöverföring inom byggteknik, hälso- och miljöfrågor.

Visionen med Football for Life är att med fotbollen som verktyg ge unga kvinnor i Sydafrika möjlighet att stärka sin självkänsla och öka sin medvetenhet – något som bidrar till kampen mot HIV/AIDS-relaterade sjukdomar.

– Med hjälp av fotbollen skapar vi en utvecklande miljö, där varje individ får chans att växa som människa. En trygg person fattar bättre beslut i livet, här kan det rädda liv, säger Anna Nyman, verksamhetsansvarig för Football for Life, bosatt i Sydafrika sedan 2008.

När verksamheten startade 2007 var 42 skolor knutna tillfotbollsprogrammet. Idag har Football for Life tillgång till alla 550 skolor i distriktet Umkhanyakude, detta tack vare ett nära samarbete med South African Football Association (SAFA) och Sydafrikas motsvarighet till utbildningsförvaltningen.

För att vidareutveckla verksamheten kommer nu ett damfotbollscenter byggas i en av de centrala skolorna, Masibonisane High School. Fotbollscentrat kommer bl a att innefatta utbildningslokaler, omklädningsrum,sovsalar och kök. Första spadtaget beräknas till mars 2014.Veidekke bidrar såväl ekonomiskt som kunskapsmässigt till initiativet.

– Veidekkes värdegrund baseras på respekt för människan, entusiasm och modet att vara gränssprängande. Detta är tre fundamentala delar som vi även ser i vårt samarbete med Football For Life och som är grunden till varför vi valt att arbeta tillsammans. Med relativt små medel, men med rätt förutsättningar, lyckas man stödja och stärka de unga kvinnorna till ett bättre liv med hjälp av fotbollen, säger Per-Ingemar Persson, VD Veidekke Sverige.

En viktig del av byggnationen är att den sker i samarbete med Star for Lifes utbildningsprogram Skills for Life, ett traineesystem riktat mot elevernas utmaningar utanför och efter skolan. Detta program kommer nu att integreras med Veidekkes satsning ”Skole på byggeplass” vars syfte är att ge unga människor kompetens inom byggbranschen. Genom byggnationen i Masibonisane sker nu en kunskapsöverföring från Skandinavien till Sydafrika runt byggteknik, hälso- och miljöfrågor.

– Grunden för vår all vår verksamhet är våra sociala projekt där vi jobbar med att på olika sätt ge unga en möjlighet att ta plats i samhället. Med Football For Life ligger fokus på unga tjejer och att kunna utveckla den verksamheten ytterligare känns fantastisk, säger FC Rosengårds klubbdirektör Niclas Carlnén. 

 

För mer information vänligen kontakta:

Jenny Henrichson

Projektledare Football for Life

+46 709 76 0062

[email protected]

http://www.worldvillage.se/women-sports/aktuella-projekt/football-for-life

http://no.veidekke.com/footballforlife/

 

FC Rosengård

Sveriges bästa fotbollslag som genom sin fotbollsverksamhet och sina sociala projekt arbetar med att förverkliga ungdomars drömmar, både på och utanför fotbollsplanen.

 

Star for Life

Star for Life är ett utbildningsprogram som syftar till att stärka ungdomars självkänsla och att förverkliga deras drömmar. I Afrika används porgrammet för att bekämpa spridningen av AIDS/HIV. Star for Life startade 2005. Idag når de mer än 100 000 ungdomar och deras familjer i Sydafrika, Namibia och Sri Lanka.

 

Veidekke

Veidekke Bostad AB och Veidekke Entreprenad AB ingår i Veidekke ASA som är ett av Skandinaviens största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolag med ca 6 300 anställda. Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och hade 2012 en omsättning på ca 20,5 miljarder NOK (ca 23,8 miljarder SEK). Veidekke i Sverige bedriver såväl bostadsutveckling som entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Verksamheten i Sverige har ca 1 200 anställda och en omsättning på ca 4,6 miljarder SEK (2012). Huvudmarknader är Stockholm/Mälardalen, Skåne samt Västsverige.