”Vi jobbar mycket med att hitta bra stegförflyttningar”

Match by FC Rosengård är ett delprojekt i Boost by FC Rosengård. Här hjälper man ungdomar med upplevd psykisk ohälsa ut i arbete, studier eller praktik. Samarbete och samverkan är nyckelorden. 

Christoffer Stahre har arbetat på Boost by FC Rosengård i åtta år. I grunden är han gymnasielärare i matte och samhällskunskap.

– Under sista året på min utbildning började jag jobba med mattegruppen i studiespåret på Boost by FC Rosengård. Dagen efter examen började jag jobba här på heltid och har sedan dess varit anställd i olika roller.

Sedan lite drygt ett år är han projektledare för Match by FC Rosengård som är ett ESF-projekt för personer upp till och med 29 år med upplevd psykisk ohälsa.

– Vi upplevde att i tidigare projekt var det många som upplevde psykisk ohälsa, ofta odokumenterad sådan där man inte hade någon kontakt med vården eller inte hade fått någon utredning. Här fanns det ett tomrum och där såg vi att vi skulle kunna göra mycket mer och hitta en ingång till ett nytt projekt – det blev grunden till Match by FC Rosengård.

– Upplevd psykisk ohälsa är ett väldigt brett begrepp, det kommer personer med allt från lättare nedstämdhet eller som känner att de har svårt med motivationen till andra som har mångårig erfarenhet av psykisk ohälsa. Det finns ett brett spann, många av de som kommer till oss har en ganska mångfacetterad problematik där man tidigare har haft kontakt med vården.

Match by FC Rosengård har funnits sedan våren 2019 och deltagarna kommer i huvudsak från Ung Malmö och Arbetsförmedlingen.  Projektet pågår under tre år och hittills har strax under 400 personer deltagit, ungefär lika många kvinnor som män. Ungefär 35% har skrivits ut mot självförsörjning.

– Men vi gör mycket för de andra 65% också, där de tar med sig mjuka värden. Vi är ett arbetsmarknadsprojekt förvisso, men målet för alla som kommer till oss är inte alltid att komma i arbete, studier eller självförsörjning direkt härifrån, utan vi kanske är ett första steg på vägen. Vi jobbar mycket med att hitta bra stegförflyttningar, lite närmre egen försörjning.

För att åskådliggöra hur det hela går till – låt oss ge ett konkret exempel. Nu kommer det en ung person som ska vara med i projektet. Vad händer då?

– Det första steget är att deltagaren får träffa sin vägledare, någon som kommer att vara navet i deras tid på Match by FC Rosengård. Vägledaren tar hand om deltagarens planering, har kontakt med Arbetsförmedlingen och anmäler till rekryteringar. Där måste det byggas ett starkt band, det är viktigt att man litar på varandra och lär känna varandra väl.

Därefter blir det en kartläggning där deltagaren får berätta om vad hen gjort innan och vill göra framåt i tiden.

– Vi definierar vilka eventuella hinder som finns och hur vi kan hjälpa till med dessa. Så blir det en introvecka där deltagaren får träffa våra företagssamordnare, Käthe och Edo, samt studiespåret som är ett antal lärare och studievägledare. Lärarna har också studiepass där man kan komma och få hjälp. Vi kan hjälpa deltagarna med att förbereda sig inför att ta kontakt med skolan igen, det är ganska ofta många brända broar med skolan, bakåt i tiden.

Christoffer berättar att det ofta handlar om att få deltagarna att våga och vilja tänka framåt och sätta ett mål, börja tänka på studier, börja arbetsträna, att de kanske kan komma ut på en praktik eller komma på vilket typ av bransch de vill arbeta inom och genom oss få möjlighet att träffa arbetsgivare. Eller rent av våga ta en vårdkontakt. När det väl etablerats ett förtroende kan vägledarna komma med konkreta tips och råd inför framtiden. Allt kan inte Match by FC Rosengård hjälpa till med, somt måste lämnas över till vården. Via Unga Vuxna-mottagningen har man möjlighet till kuratorstöd.

När deltagarna skrivs in är det ofta för sex månader.

– Man hinner med jättemycket på sex månader, men ibland hinner man inte med allt. Så det är många som förlängs ytterligare, det beror lite på vad som händer under tiden de är här hos oss. Det är ju väldigt olika. Vissa skrivs ut efter en månad för att de kommit in på en utbildning eller kommit i arbete.

Christoffer pekar på att många deltagare behöver mycket stöd. Vissa har brokig bakgrund och har inte fått många chanser tidigare. Match by FC Rosengård har därför tagit fram ett nytt motivationsstärkande program som pågår i tolv veckor. Gruppen, som innehåller 12–15 personer, träffas två gånger i veckan och arbetar mycket med att stärka jaget och med den egna hälsan.

– Den gruppen stängs, så det droppar inte in nya människor där under tidens gång. I övrigt har vi löpande intag i projektet, det kommer nya deltagare varje vecka.

Saknar då inte projektledaren Christoffer att undervisa inom ramen för sin kompetens? Svaret är att det gör han faktiskt kontinuerligt.

– Jag har fortfarande mattegrupper tre dagar i veckan och det är kul. Jag trivs väldigt bra med att träffa deltagarna hands on. Man får mycket energi av det! Det är också en otrolig kraft, när deltagarna kommer i mål, när de messar och har fått sin första intervju till exempel. Jag blev uppringd av en gammal deltagare häromdagen. Honom har jag inte hört ifrån på fem, sex år så jag trodde att han ”fickringde”, eftersom vi inte hörts på länge. Men det var inte så skulle det visa sig. När deltagaren skrevs ut fick han ett arbete som kock. Sen hade han klättrat under de här åren och nu är han kökschef och skulle i sin tur rekrytera personal. Då hörde han av sig till oss. Han mindes nämligen hur bra det fungerade här och hur han trivdes. En sådan historia känns som en väldigt fin komplimang!

De senaste inläggen: