Policy

GDPR

Ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

FC Rosengård, 8024163605, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Läs hela Integritetspolicyn här

WhistleBlow

I en förening är det viktigt att alla känner sig trygga och att vi tillsammans skapar en bra miljö – främst för våra barn och ungdomar men även för alla oss vuxna som är verksamma i föreningen. I alla delar av samhället kan det uppstå situationer som inte är ok och om du själv upplevt eller om du misstänker det som tex övergrepp, trakasserier eller brott inom ekonomin i föreningen så ber vi er anmäla detta till Riksidrotts Förbundet via deras WhistleBlow funktion.

Det är viktigt att det inte bara gäller om det är allmänt missnöje kring ledare, klubben eller hur vi bedriver fotbollsverksamheten – då ber vi er vända er till klubbchefen eller någon annan person i klubben/styrelsen som ni har förtroende för.

Tillsammans skapar vi en hållbar miljö för varandra.

Årsredovisning

2020

Årsredovisning_2020_FCR

Notering: Under 2020 betalades 291 375 kr i förmedlingsavgifter/agentkostnader.

2019

FCR_arsredovisning_2019

Notering: FC Rosengård har under 2019 betalat 516 087 kronor till agenter/representanter.