Policy

Fotbollspolicy

Ungdomsverksamhetens ramverk

FC Rosengård är en idrottsförening med en stark framtidstro. Vi arbetar varje dag för en bättre framtid i Malmö där barn och ungdomar har mål och tror på sina drömmar. Fotboll är vårt sätt att bidra till morgondagens samhälle och stärka individen under sin uppväxt. I denna Fotbollspolicy beskriver vi hur detta arbete är organiserat och genomförs.

Egen motivation
Vår verksamhet ska bygga på barn och ungdomars egen motivation. Lusten till rörelse, att ingå i sociala sammanhang och viljan att utvecklas och tävla är grundförutsättningar för verksamheten och spelarens viktigaste kapital. I vår verksamhet ska spelare finna förutsättningar och optimal stimulans för att kunna tro på sina drömmar.

Hållbart idrottande
Psykologisk och fysiologisk välmående är grundförutsättningar för att trivas, i fotboll och i livet. Vi verkar för ett hållbart idrottande i hela ungdomsverksamheten. Långsiktighet, tålamod och positiva förväntningar ska prägla vårt sätt att bemöta unga idrottsutövare.

Elitverksamhet
Vi ser fotboll i alla dess former som en givande och positiv aktivitet som skänker glädje och gemenskap. Elitidrott utgör bara en liten del av allt utövande men har ett stort uppmärksamhetsvärde och spelar därmed en viktig roll för många människor. Idrottsmästerskap berör och inspirerar människor, även när man själv inte är aktiv.

I FC Rosengård ska elitverksamhet bedrivas för att tävla om titlar men också för att elitfotbollens dragningskraft utgör en kraft för förändring. Vi ska sträva efter idrottsliga framgångar samtidigt som vi tar ställning för integration och jämlikhet. 

I FC Rosengård ska det finnas förutsättningar för att nå den nationella och internationella eliten inom fotboll. Många älskar att tävla och vill mäta sig med de bästa. Hos oss ska spelarna som drömmer om framgång och stora matcher få förtroende och stöttning på vägen dit.

Läs hela fotbollspolicy här (sve, eng, arab)

Policy för vårdnadshavare

Ditt barn och du är del av vår förening

Vi i FC Rosengård är stolta över att ditt barn tränar fotboll i vår förening. Som vårdnadshavare har du en viktig roll, för ditt idrottande barn och för föreningen. Du är också en del av föreningsfamiljen – vi hälsar dig varm välkommen!

Som del i föreningsfamiljen kommer du som vårdnadshavare i kontakt med många aktörer, både i och utanför föreningen. FC Rosengård verkar för en idrottsrörelse som bedrivs på barn och ungdomars villkor. Ditt uppträdande ska spegla ditt engagemang för idrotten fotboll och föreningens värdegrund.

Läs hela policyn för dig som vårdnadshavare här

Uppförandekod för spelare

FC Rosengård har som vision att skapa förutsättningar i sin verksamhet där ungdomar kan tro på sina drömmar och bli kompetenta aktörer i en omvärld som strävar efter jämlikhet. Vi vill förena en fotbollsverksamhet av högsta klass med socialt trygga förhållanden för ett livslångs idrottsintresse. Vår ungdomsverksamhet ska därför präglas av hållbarhet, långsiktighet och spelarnas motivation som drivkraft.

Föreningen har en stark och tydlig värdegrund. Som spelare utvecklas man inte bara i fotboll men fostras också till att bli en stark och väluppfostrad samhällsmedborgare. Du ska därför respektera föreningens värdegrund och agera efter ramverket som uppförandekoden har skapat för dig och dina medspelare.

Läs hela uppförandekoden här.

GDPR

Ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

FC Rosengård, 8024163605, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Läs hela Integritetspolicyn här

WhistleBlow

I en förening är det viktigt att alla känner sig trygga och att vi tillsammans skapar en bra miljö – främst för våra barn och ungdomar men även för alla oss vuxna som är verksamma i föreningen. I alla delar av samhället kan det uppstå situationer som inte är ok och om du själv upplevt eller om du misstänker det som tex övergrepp, trakasserier eller brott inom ekonomin i föreningen så ber vi er anmäla detta till Riksidrotts Förbundet via deras WhistleBlow funktion.

Det är viktigt att det inte bara gäller om det är allmänt missnöje kring ledare, klubben eller hur vi bedriver fotbollsverksamheten – då ber vi er vända er till klubbchefen eller någon annan person i klubben/styrelsen som ni har förtroende för.

Tillsammans skapar vi en hållbar miljö för varandra.

Årsredovisning

2020

Årsredovisning_2020_FCR

Notering: Under 2020 betalades 291 375 kr i förmedlingsavgifter/agentkostnader.

2019

FCR_arsredovisning_2019

Notering: FC Rosengård har under 2019 betalat 516 087 kronor till agenter/representanter.