Här BOOSTas ungdomar för studier och arbete

Verksamhetschef Ann Sigvant tar emot oss i Boost by FC Rosengårds ljusa och luftiga lokaler på Lantmannagatan i Malmö. Här leder hon en organisation som arbetar med två projekt där unga hjälps till studier eller arbete.

– I det ena projektet samverkar vi med Arbetsförmedlingen (AF). De anvisar ungdomar i åldern 18–29 år till oss, ungdomar som har någon form av upplevd psykisk ohälsa, någon funktionsnedsättning eller språksvaghet. Det kan vara olika saker som är ett hinder för att ta upp sina studier eller arbeta. I det andra projektet samverkar vi med Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen. Vi är här en kompletterande insats till det kommunala aktivitetsansvaret. Det startade i april förra året och det innefattar lite yngre ungdomar i åldern 16–19 år. Det är ungdomar som inte har behörighet att komma in på gymnasiet eller så har de kommit in men slutat ganska snabbt. Det kan också vara sådana som avslutar med studiebevis och inte har avgångsbetyg.

Att jobba med ungdomar som inte är myndiga betyder att man ibland får arbeta på ett lite annat sätt än man gjort tidigare. Syftet och målet är att få de unga att återuppta sina studier. Det som gör Boost så framgångsrikt är att man kan jobba individuellt med ungdomarna, på deras egen nivå, i egen takt och med den hjälp som behövs. Ann berättar att vissa av ungdomarna kommer till Boost varje dag, medan andra kommer lite då och då, för att få stöd och hjälp och pushning framåt.

– Ungdomarna från AF blir anvisade till oss av sin handläggare. Det är däremot en större utmaning med den yngre målgruppen då de kommer till oss frivilligt, säger Ann. ”Det innebär att vi ska söka upp dem, eller så kommer de på studiebesök via det kommunala aktivitetsansvaret som har ansvaret för dem, eller så får vi listor där vi ska ringa upp dem. Det gäller för oss, när vi når dem, att fånga upp deras intresse för Boost på kort tid.”

Det gäller alltså att få ungdomarna att förstå vikten av utbildning och slutbetyg. Här använder sig Boost en hel del av föreningens goda namn, menar Ann. Många har en relation till, eller känner till, FC Rosengård och klubben har en positiv dragningskraft.  Boost som idéburen aktör har förtroende hos ungdomarna som i vissa fall har negativa erfarenheter av myndigheter.

– Om vi får tag i en ungdom som kanske saknar ett antal ämnen i sitt betyg så kan vi göra en planering och förbereda för att läsa upp dessa betyg på Komvux. De gillar ofta våra inbjudande lokaler och många har fått goda vänner bland de andra som är inskrivna. Man ska veta att många ungdomar är väldigt ensamma, det finns gott om exempel på att misslyckade skolerfarenheter har gjort att man hamnat i någon form av utanförskap.

Att deltagarna trivs på Boost går det inte att ta miste på. Ibland kommer de lite tidigare än de behöver och Ann berättar att de också får vara i lokalerna hur mycket som helst. Efter aktiviteterna stannar vissa kvar och spelar spel eller pratar. Det ges också möjlighet till enklare fika, med mackor och dryck.

– Och det är välkommet, för det märks att plånböckerna hos alla har blivit tightare.

På Boost finns det plats för sammanlagt 100 ungdomar i de båda projekten.

– Men vi säger aldrig nej till någon som vill komma till oss, säger Ann. ”Det viktigaste är att skapa en relation så att de får förtroende för oss.”

Medarbetarna jobbar över gränserna.

– Ja, har vi en workshop i exempelvis körkortsteori så får alla möjlighet att vara med, oavsett vilket av projekten man är inskriven i. Det gör att alla får tillgång till fler insatser. Och jag vill understryka att vi jobbar med sådant som samhället i stort kan tjäna på, att ungdomar får jobb eller börjar studera i stället för att bli bidragsberoende. Sådant är det svårt att sätta en exakt prislapp på.

Boost by FC Rosengård visar generellt väldigt goda resultat. Fler än 3200 ungdomar har vägletts till arbete eller studier sedan Boost grundades för 11 år sedan och Ann vill verkligen lyfta sina medarbetare som gör detta möjligt tillsammans med ungdomarna själva.

– Visst, vi är verkligen snälla och har stort hjärta men vi ställer också krav. Om ungdomarna inte kommer när de ska eller missbrukar sin planering, då måste vi meddela Arbetsförmedlingen det och då kan de förlora sitt aktivitetsbidrag. Vi har alltid jobbat på det sättet. Att få dem att studera är den bästa vägen, men det kan vara bra att få ett jobb för att inse varför man ska studera. Det blir ju tuffare och tuffare på arbetsmarknaden.

Nyligen har Boost och FC Rosengårds kansli haft en gemensam planeringsdag där de lärt känna varandra lite bättre.

– Mina medarbetare behöver veta hur man arbetar i föreningen och hur de övriga sociala projekten ser ut och vice versa. Det gör att vi kan se hur vi tillsammans kan gå vidare och dra nytta av varandras kompetenser. Det här med psykisk hälsa exempelvis, är ju något som hela föreningen fokuserar på idag.

Man har också haft ett inledande arbete med klubbens sponsorer och har redan märkt att det finns ett väldigt stort engagemang.

– Nu har vi exempelvis en ungdom som börjat praktik på Malmö Arena Hotel genom nätverket i föreningen. Vi ska försöka hitta nya former där vi kan ta nytta av och samverka med fotbollen och företagen där.

Projektmedlen har blivit mindre över tid, men Ann säger att hon försöker se positivt på framtiden.

– Jag hoppas att vi ska kunna bibehålla vår organisation och få fortsatt finansiering. Vi har visat goda resultat under elva år, vi har erfarenhet av målgruppen och har utvecklat en bra metod att jobba efter. Vi ser nöjda ungdomar som gått vidare i livet och som verkligen kommer tillbaka och berättar för oss att de studerar eller fått jobb. Det är väldigt positivt.

De senaste inläggen: